Online přihláška

Přihlášku se nám nepodařilo odeslat, našli jsme následující chyby:

Děkujeme za přihlášku. Budeme vás co nejdříve kontaktovat.

Údaje o zájemciÚdaje o kurzuNepřišla vám odpověď? Zkontrolujte prosím složku s nevyžádanou poštou.

Podmínky výuky

  1. Výuka v každém semestru trvá 18 vyučovacích týdnů. Výuka se nekoná ve dnech státních svátků. Ve skupině je max. 6 studentů.
  2. Poplatek za výuku (kurzovné) lze hradit hotově nebo bankovním převodem (účet č. 2400564306/2010). V případě bankovního převodu použijte jako variabilní symbol vaše rodné číslo.
  3. Nenastoupí-li student do 14 dnů po zahájení kurzu, nebo nenavštěvuje-li kurz během semestru po dobu 3 týdnů a osobně se neomluví, vyhrazuje si škola právo obsadit místo v kurzu jiným zájemcem.
    Poznámka: Ze závažných (zdravotních) důvodů je možno po dohodě s vedením školy zrušit závaznou přihlášku bez stornovacích poplatků. Již zaplacená částka bude převedena na následující pololetí.
  4. Student individuálního kurzu (případně kurzu malé skupiny max. počtu 3 lidí) je povinen se omluvit minimálně do 24 hodin. V opačném případě lekce propadá.
  5. Student souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely, které souvisí s předmětem smlouvy. Jazyková škola se zavazuje nakládat s poskytnutými osobními údaji studenta v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Storno poplatky

V případě odhlášení z kurzu se přihlášený zavazuje zaplatit tyto stornovací poplatky:

  • 1550 Kč při odhlášení nejpozději 1 pracovní den před zahájením kurzu
  • plnou cenu při odhlášení v den zahájení a po začátku kurzu