Jazykové kurzy

Každý uchazeč je rozdělen dle rozřazovacích testů do skupin (začátečník, mírně pokročilí atd.). V rámci základních kurzů je možná jistá variabilita — tzn. uchazeči do určité míry ovlivňují výběr učebnic i rozsah výuky. Otevření kurzu není vázáno na předem daný termín a domlouvá se na místě.

Veškeré informace se týkají všech námi nabízených jazyků.

 • anglický jazyk
 • německý jazyk
 • francouzský jazyk
 • španělský jazyk

Příměstský jazykový tábor

Výuka angličtiny zábavnou formou, pohybové aktivity, výlety po okolí v termínu 23.–27. srpna 2021, vždy od 8.00–16.00. Tábor je určený pro děti ve věku 4–14 let, které chtějí aktivním a zábavným způsobem strávit týden prázdnin a přitom se zdokonalit v angličtině.

Cena zahrnuje:

 • výuka angličtiny včetně výukového materiálu
 • 3× denně jídlo (svačina, oběd, svačina)
 • celodenní pitný režim

přihlásit se

Individuální kurzy

Kurzy s pohyblivým rozvrhem, výuka je zcela přizpůsobená požadavkům studenta.

 • zálohová platba na 10 hodin dopředu

4.200 Kč za 10 lekcí přihlásit se

Skupinové kurzy

Základní kurzy jsou šité na míru dle úrovně a časových možností uchazečů. Jsou určené pro širokou veřejnost.

 • výuka s využitím zahraničních učebnic nebo s využitím studenty navržených učebnic
 • komunikativní forma výuky zaměřená na použití jazyka v běžné situaci
 • malé skupiny (max. 6 studentů)
 • nově výuka ruského jazyka

od 2.600 Kč přihlásit se

Přípravné kurzy na státní maturitu

Kurzy určené studentům středních škol a gymnázií se státní zkouškou z cizího jazyka.

 • procvičování maturitních témat dle typu školy
 • výuka přizpůsobená studentovi obsahově i tempem
 • průběžné testování znalostí
 • zopakování, prohloubení a procvičení nejdůležitější gramatiky
 • malé skupiny (max. 6 studentů)

od 2.700 Kč přihlásit se

Přípravné kurzy na mezinárodní zkoušky

Přípravné kurzy pro uchazeče o mezinárodní jazykové certifikáty s využitím určených přípravných učebnic.

 • angličtina — PET, FCE
 • němčina — Start Deutsch A1, A2, Zertifikat Deutsch B1
 • variabilita učebních materiálů
 • možnost cvičných testů
 • malé skupiny (max. 6 osob)

Naše jazyková škola pouze připravuje studenty na mezinárodní zkoušku. Tu je možné složit jen na vybraných státních jazykových školách (Brno, Praha).

 • PET (Preliminary English Test) — základní úroveň, prokazuje schopnost komunikace v základních situacích
 • FCE (First Certifikate in Englisch) — nejrozšířenější a nejžádanější certifikát, prokazuje znalost angličtiny všech jazykových schopností
 • Start Deutsch A1, A2 — schopnost elementárního používání jazyka
 • Zertifikat Deutsch — doklad o základní znalosti jazyka, např. pro zaměstnavatele v německy mluvících zemích. V Německu slouží i jako doklad pro dosažení německé státní příslušnosti.

od 2.700 Kč přihlásit se

Kurzy pro děti

Hravou formou koncipované jazykové kurzy pro děti základních škol.

 • hravou formou pro nejmladší
 • zábavnou formou pro starší
 • poslechová cvičení
 • malé skupiny (max. 6 dětí)

od 1.250 Kč přihlásit se

Kurzy pro předškolní děti

Kurzy pro předškolní děti od 4 do 6 let.

 • zábavnou a nenásilnou formou pod vedením zkušeného lektora
 • využití pomůcek a učebnic určených pro tuto věkovou kategorii
 • délka kurzu: 15 týdnů
 • délka vyučovací hodiny: 45 minut (1× týdně)
 • malé skupiny (max. 6 dětí, 55 Kč / lekce)

od 1.950 Kč přihlásit se

Firemní kurzy

Možnost pořádat kurzy přímo ve firemních prostorách.

 • časová flexibilita
 • možnost testování
 • platba zpětně dle skutečně odučených hodin

380 Kč za 45 minut přihlásit se

Intenzivní čeština pro Čechy

 • intenzivní opakovací kurz českého pravopisu
 • intenzivní kurz o efektivním psaní
 • intenzivní kurz o současné češtině
 • možnost i o víkendu

přihlásit se

Čeština pro cizince

 • přípravný kurz na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR
 • důraz na základní komunikační a dorozumívací dovednost na úrovni A1 evropského rámce

přihlásit se